บริษัท ไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด

Tel & Line: 081-3779714

รับสมัครงาน

บริษัท ไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด รับสมัครงาน โดยมีตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครงานดังนี้

 • โฟร์แมน / หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

 • QC Inspector จำนวน 1 อัตรา

 • Sale Technical / พนักงานขายเทคนิค 2 อัตรา

 • พนักงานทาสี / พนักงานเคลือบไฟเบอร์กลาส หลายอัตรา

 

โฟร์แมน / หัวหน้าควบคุมงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-.ตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี
 • สามารถอ่านแบบ plan ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
 • มีสภาวะความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ ทนรับแรงกดดันได้ดี

ลักษณะงานที่ทำ

 • ประสานงานกับลูกค้า (วิศกรซ่อมบำรุงหรือเจ้าของงาน) และประสานงานกับทีมช่างของบริษัทฯ
 • สามารถวางแผนงานที่ทำได้ กำหนดขอบเขตของงานที่ทำให้ลูกค้า และวางแผนงานให้ทีมช่างของบริษัทฯ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถ ออกหน้างาน วัดพื้นที่ เพื่อประเมิน ราคาให้กับบริษัทฯ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (ตามประสบการณ์การทำงาน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ PA
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)

 


 

QC Inspector จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถอ่านแบบ Plan ได้
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้
 • มีความขยัน อดทนและสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ

ลักษณะงานที่ทำ

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงงาน(วิศวกรซ่อมบำรุงหรือหัวหน้างาน) และประสานหน้างานกับทีมช่างของบริษัทฯ
 • มีหน้าที่คอยตรวจสอบคุณภาพ หน้างานที่ทำของทีมช่างบริษัทฯ
 • มีหน้าที่ทำ Report ของหน้างานที่ทำ เพื่อส่งงานให้กับลูกค้า
 • มีหน้าที่ ออกสำรวจหน้างาน วัดพื้นที่หน้างาน เพื่อประเมินราคาให้กับบริษัทฯ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (ตามประสบการณ์การทำงาน)
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดยูนิตฟอร์มบริษัทฯ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ PA
 • เบี้ยเลี้ยง (ออกต่างจังหวัด)

 


 

Sale Technical / พนักงานขายเทคนิค 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ป.ตรี (ทุกสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าในโรงงานจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง /มีใบขับขี่
 • สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงงาน
 • บุคคลิกดี มีความขยัน มีความอดทนและซื่อสัตย์ คิดบวก และพร้อมที่จะเรียนรู้งาน

ลักษณะงานที่ทำ

 • แนะนำโปรดักส์ของบริษัทฯให้กับกลุ่มลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (ตามตกลงและประสบการณ์)
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ค่าน้ำมันรถและค่าโทรศัพท์
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ PA
 • โบนัสประจำปี

 


ช่างทาสี / ช่างปูไฟเบอร์กลาส หลายอัตรา

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง  (สามี -ภรรยา)
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์

ลักษณะงานที่ทำ

 • ทาสี งานปูน เคลือบไฟเบอร์กลาส (ใยแก้ว)
 • ลักษณะงานช่างฝีมือ หน้างานตามโรงงานต่างๆ

ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 • เงินเดือน (ตามประสบการณ์การทำงาน)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ PA
 • เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกต่างจังหวัด)

ติดต่อสมัครงาน

Tel 086-3273081
Id line 081-3779714
E-Mail : phatcharapon@servicepaint.co.th