บริษัท ไทยเซอร์วิสเพ้นท์ จำกัด

Tel & Line: 081-3779714

เคลือบไฟเบอร์กลาส ดีอย่างไร?

งานซ่อมFRP
การเคลือบไฟเบอร์กลาส หรือFRP สามารถซ่อมแซ่มได้เฉพาะจุดโดยไม่ต้องรื้อลอกทั้งบริเวณที่เคลือบ

     สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายหากแตกร้าว หรือเสียหายเฉพาะจุด ตัดตัวFRP แล้วเคลือบเข้าไปใหม่ได้เลย มีสีให้เลือกตามมาตรฐาน หรือตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่ ทำความสะอาดง่าย เพราะในขั้นตอนสุดท้ายของการ Top coat จะเพิ่มส่วนผสม Wax ที่มีคุณสมบัติ ทนต่อแสง และเกิดความเงางาม ความลื่นเมื่อมีคราบสกปรกก็สามารถฉีดน้ำทำความสะอาดได้เลยการเคลือบป้องกันสารเคมีประเภทนี้จะมีข้อดีคือ ทนการกัดกร่อนได้สูง แต่ต้องเลือกวาง Spec เทียบสารเคมีกับตาราง Data sheet 

By Dennapa

    บริเวณพื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆจุดที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งส่งผลต่อพื้นผิวที่สัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น บ่อบำบัดน้ำเสียที่สร้างขึ้นใหม่ ใช้ปูน Strength สูง เหล็กตาม Spec บ่มปูนตามสูตร หรืออะไรก็ตามที่ส่วนงานโครงสร้างจัดมาว่ามีคุณภาพแน่นอน เมื่องานเสร็จก็ทดสอบการรั่วซึม จบกระบวนการส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ เริ่มใช้งานบ่อบำบัดเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วส่งน้ำกลับมาใช้ใหม่ หรือปล่อยสู่ภายนอก เวลาผ่านไปสักระยะ ซึ่งบอกไม่ได้ว่านานเท่าไรขึ้นอยู่กับสารเคมีที่ปนเปื้อนลงสู่บ่อบำบัดน้ำเสีย สภาพบ่อเริ่มเสื่อมสภาพ หน้าปูนเริ่มยุ่ย มีเศษตะกรันที่เป็นปูนหรือกรวดหลุดออกมาด้วย

ภาพพื้นผิวที่เสียหายจากการที่โดนสารเคมีกัดกร่อน

บ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้เคลือบไฟเบอร์กลาส
บ่อบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้เคลือบFRPหรือไฟเบอร์กลาสไว้ก่อนการเริ่มใช้งาน
ผิวหน้าคอนกรีตที่เกิดความเสียหาย

ผนังคอนกรีตที่เกิดจากการผุกร่อน
บ่อคอนกรีตที่มีความเสียหายค่อนข้างมาก

     จะเห็นได้จากภาพว่าคอนกรีตมีความเสียหาย ถ้าพบความเสียหายเร็วก็ซ่อมแค่ผิวปูนโป๊วแต่งไม่ต้องเข้าแบบใหม่ แต่ถ้าปล่อยให้สารเคมีกัดกร่อนไปจนเกิดความเสียหายที่มากขึ้น อาจจะต้องสกัดหน้าคอนกรีตใหม่ ผูกเหล็ก เข้าแบบ เทปูน เพื่อซ่อมบำรุงบ่อ จากที่เล่ามาจะเห็นได้ว่า ถ้าไม่วางแผนที่จะป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี เจ้าของพื้นที่อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องซ่อมบำรุงก่อนกำหนดเวลา Shutdown รวมถึงกระบวนการผลิตที่ต้องหยุดชะงัก      

     การเคลือบไฟเบอร์กลาส หรือเคลือบ FRP เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะนำเสนอให้กับเจ้าของพื้นที่ได้พิจารณา โดยเป็นการนำเอาเรซิ่นที่เป็นของเหลว และใยแก้วชนิดพิเศษเป็นวัสดุช่วยเสริมแรงให้ตัวเรซิ่น เคลือบพื้นผิว ในกรณีนี้คือ เคลือบบ่อบำบัดน้ำ ตามภาพต้องทำการปรับผิวหน้าปูนให้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ข้อแนะนำสำหรับพื้นที่ที่เสียหายไม่มาก หรือเพียงนิดหน่อย สามารถใช้เรซิ่นมอร์ต้า
โป๊วเก็บหลุมบ่อได้ แต่หากมีความเสียหายระดับหนึ่งจำเป็นต้องปรับผิวหน้าปูนใหม่ทั้งหมดแต่ไม่ต้องเข้าแบบเทปูนสามารถใช้ปูนที่มี Strength สูง ปรับพื้นผิวหน้าได้เลย เพราะปูนประเภทนี้ไม่ต้องใช้เวลานานในการบ่มปูน แต่ค่าใช้จ่ายอาจสูงกว่าปูนทั่วไป หรือหากเกิดความเสียหายมากจนต้องสกัดหน้าปูน เข้าแบบเทปูนใหม่ ก็จำเป็นต้องทำแต่ระยะเวลาก็จะยาวนานเนื่องจากต้องเสียเวลาในการบ่มปูนให้ได้ตาม Spec